Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.190 miljoner kr för det första kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers estimat väntades ett rörelseresultat på 1.174 miljoner kr.

Före skatt blev resultatet 1.121 miljoner kr. Här väntade sig analytikerna 1.097 miljoner kr.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.258 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 3.256 miljoner.

Swedish Match leveransvolymer av snus i Skandinavien uppgick till 60,7 miljoner dosor i det första kvartalet (61,5). Det framgår av rapporten.

Leveransvolymerna av moist snuff i USA uppgick till 30,3 miljoner dosor (34,0).

Swedish Match leveransvolymer av snus och nikotinportionsprodukter, som inkluderar det tobaksfria snuset Zyn, var 9,0 miljoner dosor i kvartalet (4,8). Även V2 Tobacco ingår.

Swedish Match tillväxt under det första kvartalet hämmades av kalendereffekter för leveranser inom bolagets skandinaviska snusverksamhet och av fortsatt begränsad tillgång på tobaksblad inom cigarrverksamheten.

Påsken gagnade försäljningen

”Påskens placering detta år bedöms gagna våra snusvolymer i Skandinavien under det andra kvartalet. Alternativa källor för tobaksblad till våra cigarrer har säkrats och vi förväntar oss att leveransvolymerna för rolled leaf under det andra halvåret 2019 återigen kommer uppvisa tillväxt jämfört med föregående år”, skriver vd Lars Dahlgren i delårsrapporten.

Under det första kvartalet ökade Swedish Match försäljning i lokala valutor med 3 procent och rörelseresultatet från produktsegment ökade med 7 procent.

”Vår positionering inom segment med en attraktiv tillväxt- eller vinstprofil kombinerat med genomförda investeringar i tillväxtmöjligheter för snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien har möjliggjort för Swedish Match att redovisa ökad försäljning och vinst under kvartalet trots utmaningar för volymerna inom våra större basaffärer”, skriver Lars Dahlgren.

Fler säljställen i USA

Swedish Match distribution av sitt tobaksfria nikotinsnus ZYN kommer att utökas löpande under 2019 och bolaget förväntar sig att ZYN kommer att finnas i cirka 60.000 försäljningsställen i USA i slutet av året.

Distributionen av ZYN i USA utökades under det första kvartalet och produkten fanns i slutet av perioden tillgänglig i nästan 15.000 försäljningsställen, främst i den västra delen av landet. Vid utgången av det fjärde kvartalet var det antalet drygt 13.500.

Den genomsnittliga försäljningsvolymen per försäljningsställe för ZYN fortsatte att öka i USA. Under kvartalet gjordes förberedelser kopplat till varulager och marknadsföring inför den nationella lanseringen av ZYN i USA den 1 april med produkter tillverkade i fabriken i USA samt med komplettering från fabriken i Sverige.

Överväger andra marknader

”Vi kommer fortsatta att utvärdera tillväxtmöjligheter för rökfri tobak och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien /…/ För ZYN kommer även ytterligare utvalda marknader utanför USA att övervägas. Beslutet om att öka omfattningen av investeringen i kapacitet för produktion av ZYN i USA förväntas resultera i ökade investeringar under 2019 jämfört med 2018”, skriver Swedish Match.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.