Rapport Investmentbolaget Ratos redovisar ett ordentligt förbättrat resultat och vd betecknar utvecklingen i bolagetsgruppen under kvartalet som "glädjande".

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 1.733 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-113).

Rörelseresultatet för koncernen blev 154 miljoner kronor (-14).

Ebita-resultatet i Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar, ökade till 173 miljoner kronor (108).

Den organiska tillväxten för Ratos bolagsgrupp uppgick till -2 procent under det första kvartalet.

Bolagets vd Jonas Wiström betecknar utvecklingen i bolagetsgruppen under kvartalet som ”glädjande” och pekar du framför allt på att lönsamheten förbättras.

Bolagsgruppens ebita-resultat ökade med 61 procent till 173 miljoner kronor och detta trots, pekar Jonas Wiström på, att Bisnode, som representerade 54 procent av resultatet i det första kvartalet 2020, har sålts. Ratos vd pekar vidare på att samtliga bolaget, med undantag för Diab och Hent, förbättrade resultatet under perioden.

”Plantasjen, HL Display och Aibel stod för den största ökningen i nominella tal medan Speed Group, airteam och Oase Outdoors stod för den största procentuella förbättringen”, skriver han.