Rapport Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 64,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-35,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (-0:19).

Rörelseresultatet var 21,7 miljoner kronor (-21,9).

Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 29,9 miljoner kronor.

Nettoomsättningen låg på 27,6 miljoner kronor (109).

Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner framåt och framförallt vad gäller framtida förvärv, skriver vd Oscar Engelbert i rapporten.

”Vårt mål är att växa vår portfölj och öka antalet fastigheter i portföljen och med ett starkt kassaflöde från dem successivt sänka våra räntekostnader som bidrar till ett starkare resultat. Något vi redan lyckades med under detta kvartalet och kommer att fortsätta jobba med under 2021. Storlek har betydelse och ju mer vi växer desto lättare blir det att jobba ner räntekostnaden”, skriver Oscar Engelbert.