Rapport Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kr för det första kvartalet 2020 (44). Resultatet per aktie uppgick till 1,00 kr (0,83).

Rörelseresultatet blev 98 miljoner kr (77) och rörelsemarginalen var 5,1 procent (4,5). Nettoomsättningen uppgick till 1.932 miljoner kr (1.708).