Rapport Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 1.801 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 1.501 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 1.635 miljoner kr. Marknaden förväntningar låg här på 1.434 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till +238 miljoner kr. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på +116 miljoner kr.

Försäljningen blev 11.170 miljoner kr för perioden. Här låg snittprognosen på 12.679 miljoner kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.