Rapport Kullagerbolaget SKF:s kvartalsrapport tog investerare och analytiker på sängen i positiv bemärkelse. SKF krossade förväntningarna på resultatet som låg 36 procent högre än analytikernas förhandstips. Även omsättningen i kvartalet var bättre, 5 procent än analytikerna förutspått i Infronts konsensus,

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bättre än väntat. SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.475 miljoner kr för tredje kvartalet. Väntat var 1.834 miljoner enligt ett genomsnitt av analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten. Försäljningen blev 18.596 miljoner kr, jämfört med snittestimatet på 17.788 miljoner.

Fortfarande för osäkert ge prognoser. SKF ger fortfarande inga prognoser gällande efterfrågan för kommande kvartal. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen framöver gör det svårt att ge en tillförlitlig prognos för efterfrågan under det fjärde kvartalet, enligt SKF.

Kommer inte föreslå ytterligare utdelning för 2019. Som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten har SKF:s styrelse beslutat att inte föreslå ytterligare utdelning för 2019. SKF sänkte utdelningsförslaget inför vårens stämma från 6,25 till 3,00 kr. Då var budskapet att bolaget övervägde att kalla till en extra stämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.

Avsevärt lägre försäljning i Europa, högre i Asien. SKF:s försäljning i Europa var i båda bolagets segment (industri respektive fordon) ”avsevärt lägre” än under motsvarande kvartal i fjol. I Nordamerika var försäljningen i industriverksamheten också ”avsevärt lägre”, i fordonsverksamheten däremot bara ”lägre”. För Asien- och Stillahavsområdet var försäljningen inom industriverksamheten ”högre”, medan fordonsverksamhetens försäljning var ”avsevärt högre”. Även i Latinamerika var industriverksamhetens försäljning ”högre” samtidigt som den var ”högre” även inom fordonsverksamheten.

Fick kortfristigt statligt stöd på 100 miljoner kr. SKF:s rörelseresultat i tredje kvartalet påverkades positivt av försäljningspriser och kostnadsbesparingar inkluderande kortfristigt statligt stöd på 100 miljoner kr. Negativ påverkan kom från försäljnings- och tillverkningsvolymer, omstruktureringskostnader och uppgörelser med kunder. I rapporterat rörelseresultat ingick jämförelsestörande poster på -553 miljoner kr, varav -462 miljoner från pågående omstruktureringsåtgärder och -91 miljoner kr relaterat till uppgörelser med kunder.