Rapport Polymertillverkaren Hexpol ökar både vinst och omsättning  och vd kallar det för "ytterligare ett starkt kvartal".

Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 527 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (470). Resultat efter skatt blev 404 miljoner kronor (333).

Rörelsemarginalen var 15,3 procent (16).

Hexpols försäljning ökade med 17 procent till 3.443 miljoner kronor (2.936) under det tredje kvartalet.

Valuta har påverkat försäljningen positivt med 313 miljoner kronor. Justerat för valuta och förvärv ökade bolagets försäljning till 6 procent i kvartalet.

Att råmaterialpriserna ökat har påverkat Hexpol positivt.

”Det tredje kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 17 procent, volymutvecklingen var positiv, rörelseresultatet ökade med 12 procent samtidigt som resultat per aktie ökade med 21 procent”, skriver vd Mikael Fryklund i rapporten.