Rapport NCC rapporterar ett resultat och en omsättning klart under förväntan. Inte heller utdelningsnivån nådde upp till analytikernas prognoser. 

NCC:s rörelseresultat blev 379 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (670). Väntat var 543 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

I resultatet ingår omstruktureringskostnader om 85 miljoner kronor relaterade till affärsområdet Industry. I Infronts estimatsammanställning fanns inga extraordinära kostnader.

Nettoomsättningen blev 14.905 miljoner kronor (18.239), mot förväntade 15.724 miljoner, och orderingången var 13.984 miljoner kronor (13.708). Snittprognosen låg där på 14.405 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 5:00 kronor per aktie (2:50), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 5:42 kronor.