Nya reseavdraget ska bli färdmedelsneutralt, enligt förslaget.

Deklaration Reseavdraget i deklarationen ska ersättas med en ”färdmedelsneutral” skattereduktion. Det föreslår regeringen i en promemoria på fredagen. Andemeningen med förslaget är att fler pendlare ska få en skattelättnad jämfört med dagens system. Totalt handlar det om en kvarts miljon fler pendlare som kommer att kunna få avdrag om förslaget genomförs.

Enligt regeringen ska reglerna för skattereduktionen också bli enklare att tillämpa, samtidigt som förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer i storstadsområden till personer i övriga delar av landet.

– Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande.

”Val av färdmedel spelar ingen roll”

Det nya förslaget innebär en avståndsbaserad skattereduktion som dessutom ska vara färdmedelsneutral. Det nya är bland annat att det är avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som bestämmer storleken på skattereduktionen. Då spelar varken val av färdmedel eller kostnaderna för resorna någon roll.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det är avståndet utöver en minimgräns som ska ge rätt till skattereduktion. Men gränsen kommer att se olika ut beroende på var i landet man bor. Avståndsgränsen ska bli lägre i kommuner som inte är storstäder. I Finansdepartementets beräkningar ska nästan 1,2 miljoner människor kunna få denna skattereduktion under 2023, vilket är cirka 260.000 fler än dem som i dag kan använda reseavdraget i deklarationen.

Samåkning gynnas

De som gynnas mest i förslaget är de som reser till arbetet förhållandevis billigt, till exempel genom samåkning. Förändringarna tänks leda till en viss överflyttning av arbetsresor med bil till kollektivtrafik.

– Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

I och med förslaget kommer skattelättnaden även bli oberoende av den enskildes inkomster och marginalskatt.

– Vi gör skattelättnaden mer rättvis. I dagens system får den med höga inkomster mer i kompensation för sina resekostnader än den med lägre inkomster, säger Anders Ygeman.

Trängselavgifter ingår inte

I det liggande förslaget föreslås att skattereduktionen ska vara 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

Även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna ingår, dock inte trängselskatt. Särskilda regler kommer att gälla för personer som behöver åka egen bil till jobbet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.