Renewcells produktionsutveckling i februari 2023

2023-03-01 08:30:00

Under perioden 1 februari till 28 februari producerade Renewcell 1 cirka 650 ton dissolvingmassa av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 550 ton levererades till kund under perioden. Total produktion vid Renewcell 1, inräknat prima kvalitet, uppgick till cirka 950 ton dissolvingmassa under perioden.

MFN