RENEWCELL: 60K TON PRODUKTIONSKAPACITET VÄNTAS NÅS SLUTET AV 2023

2023-02-15 13:00:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mot slutet av 2023 väntas Renewcells anläggning i Ortviken, Renewcell 1, ha en årlig produktionskapacitet av dissolvingsmassa om 60.000 ton.

Det uppgav bolagets finanschef Toby Lawton under en rapportpresentation på onsdagen i samband med bolagets bokslut.

"Vi har i dagsläget fullt fokus på att utöka till en produktionskapacitet om totalt 60.000 ton initialt. Än så länge har vi inte påbörjat nästa steg mot 120.000 ton, för där är vi inte än", uppgav finanschefen och underströk att det är svårt att ge någon exakt prognos.

Renewcell har sedan tidigare öronmärkt cirka 100 miljoner kronor, påpekar en analytiker under presentationen, att användas för att i sin tur öka produktionskapaciteten från 60 tusen till 120 tusen ton.

"Investeringen avseende ytterligare 60.000 ton (mot 120k ton reds anm) kommer sannolikt ske successivt i små steg med tidens gång och vi förväntar oss den kapaciteten omkring första halvan av 2024", sade vd Patrik Lundström på analytikerfrågan om när dessa pengar är tänkta att börja nyttjas.

En annan analytiker lyfte frågan om när Renewcell kan tänkas ha en positiv bruttomarginal, varpå finanschefen underströk att han inte kan ge någon direkt prognos, men sade att:

"Vi behöver nå en produktionskapacitet om cirka 65-70 procent (av de 60k ton/år reds anm), vilket motsvarar cirka 3.500 ton per månad, för att nå 'breakeven' för ebitda-marginalen", sade Toby Lawton och fortsatte:

"När det kommer till bruttomarginalen pratar vi ungefär hälften, det vill säga att vi behöver nå en produktion om drygt 2.000 ton för att ha en positiv bruttomarginal".

Under det innevarande årets första månad producerade Renewcell "över 1.000 ton" och bolaget arbetar nu mot att öka produktionen successivt mot 5.000 ton i månaden under den senare delen av året, lät vd Patrik Lundström notera i bolagets bokslutsrapport.

Omkring lunchtid på onsdagen var aktien i Renewcell upp drygt 2 procent.Direkt-SE