Rekordvinster talar för aktier

Publicerad 2011-05-13 13:08

Fondbolaget Enter är trots en osäker världsekonomi fortsatt positiva till aktier. Alternativen är inte så attraktiva samtidigt som bolagen tjänar mer pengar och tillväxten i världen ökar.

Antalet osäkra faktorer i världsekonomin är kanske fler än någonsin konstaterar fondbolaget Enter. Makromiljön är extremt turbulent med PIiGS-oro, utfasande av de kvantitativa lättnaderna i USA, situationen i MENA-regionen, Japankrisen, inflation och penningpolitiska åtstramningar.

Trots detta går börserna överlag bra.

– Världsekonomin balanserar på en knivsegg för tillfället, men marknaden litar på det som görs, säger Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter.

Bakom det positiva börsklimatet ligger den fortsatta tillväxten i världsekonomin, över fyra procent både i år och nästa år enligt IMF:s prognoser.

Tillväxten leder till stigande försäljning och ökande vinster för bolagen. Detta i kombination med mycket låga realräntor både i USA och i Europa talar för aktier, menar Enter.

De svenska bolagen är inget undantag utan vinsterna ökar även här. Och vinstutvecklingen är något som historiskt går hand i hand med börsutvecklingen.

Stigande marginaler

Första kvartalet blev bättre än väntat för de svenska börsbolagen. Efter ett tapp i rörelsemarginalerna sista kvartalet 2011 steg marginalerna igen. Den genomsnittliga marginalen är nu uppe på 17 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2006.

Att marginalerna stiger trots att kronan stärks och priserna på insatsvaror stiger är, kanske något överraskande, normalt enligt Enter. Detta är ett tecken på att företagen lyckas kompensera med högre volymer och högre priser.

Ett exempel finns i Atlas Copco som i första kvartalet tappade 10 procent av försäljningstillväxten på grund av valutan. Detta uppvägdes av att volymerna steg med 30 procent. Konsekvensen blev att rörelsemarginalen steg med en dryg procentenhet till ett nytt rekord på 21,9 procent.

Tudelad tillväxt

Tillväxten bland de svenska bolagen är dock tudelad. Industribolagen hade en försäljningstillväxt på runt 20 procent första kvartalet medan läkemedel och handel tappade cirka fem procent i försäljning.

De senaste åtta åren har vinstutvecklingen varit bäst inom verkstadssektorn och sämst inom konsumentsektorn. Däremellan hamnar handel och telekom.

Trots att vinstutvecklingen skiljer sig åt kraftigt mellan branscherna är värderingarna mer lika än någonsin nu. För tio år sedan låg PE-talen för de olika branscherna i ett spann mellan 30 och 10 på Stockholmsbörsen. Idag är spannet mellan 16 och 9.

Marknaden tycks alltså räkna med en ganska snarlik vinsttillväxt mellan de olika sektorena, vilket inte stämmer med historiken.

Trots detta vill inte Enters chef för aktieanalys John Bornstein sträcka sig till att säga att verkstad överlag är den mest intressanta branschen. Man bedömer fortfarande varje bolag för sig.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER