Krypto Den energikrävande utvinningen av den digitala valutan bitcoin har på senare tid närmat sig rekord, trots höga energipriser och kinesiska motåtgärder för att stävja verksamheten, framgår av data hos kryptosajten Blockchain.com.

Bitcoinminingen, som består av att komplexa beräkningar görs för att bryta nya block i den så kallade blockkedjan som utgör kryptovalutor, äger inte längre rum i Kina som varit dominerande i utvinningen.

Måttet på hur mycket bitcoin som utvinns, den så kallade hash-takten (eng: hash-rate) har nått 172 miljoner terrahash per sekund, vilket är den högsta sedan i maj då Kina slog ned på verksamheten.

USA är nu världens största utvinningsland för bitcoin. Även i flera andra länder med lättillgänglig energi såsom Island, Norge och Kanada, har aktiviteten ökat, enligt Financial Times med hänvisning till Cambridge Centre for Alternative Finance.

En förklaring till den ökade utvinningstakten är en högre prisnivå än tidigare. På torsdagsmorgonen var priset strax under 50.000 dollar, omkring 50 procent upp för året, men en bit ned från rekordnivåer nära 70.000 dollar.

Ett av världens största utvinningsbolag, Bitfury, hävdar i en kommentar för Financial Times att miningtakten hade varit betydligt högre om inte Kina beslutat sig för att införa förbud.

Kinas beslut motiverades med att energin behövs på annat håll, där den genererar en realekonomisk nytta. Dessutom lyftes frågan om bitcoinutvinning globalt, givet att den energi som nyttjades i första hand kom från kolkraft, det energislag som leder till största möjliga negativa påverkan på klimatet genom höga koldioxidutsläpp. Bland annat beslutade elbilstillverkaren Tesla i samma veva att pausa inköp av bitcoin givet de klimatnegativa effekterna från kryptovalutan.

Det är dock inte fråga om att den energimässigt högintensiva miningutrustningen flyttats från Kina, snarare rör det sig om att nyutvecklad och mer effektiv utrustning används för att lösa de komplexa blockkedjorna och generera nya digitala mynt, enligt Bitfury.