Pension Rekordmånga sparare flyttar sin pension utan att vara medvetna om det, visar Årets Flyttrapport från AMF. Många hamnar dessutom i produkter de inte vill spara i.

I rapporten har AMF granskat flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension. Undersökningen visar att 36 procent av de kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF inte varit medvetna om det. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts under de sju år AMF gjort undersökningen. Tidigare har andelen legat mellan 24 och 34 procent.

För nästan hälften – 48 procent – väcktes tanken på flytt via kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare, medan 35 procent själva anger att de kom på tanken att flytta sin tjänstepension, skriver AMF.

– Det är oroväckande att andelen som är omedvetna om att de flyttar sin tjänstepension fortsätter att öka från redan höga nivåer. Inte minst i ett läge där tjänstepensionen blir en allt viktigare del av försörjningen efter det ordinarie arbetslivet. Att det fortfarande bara är drygt hälften av spararna som jämför olika alternativ innan de tar beslutet att flytta sin tjänstepension gör inte saken bättre, säger Malin Omberg, stabschef på AMF i ett pressmeddelande.

Av de som flyttat har dessutom drygt fyra av tio flyttat till en sparform med andra egenskaper än vad de säger sig föredra. Av spararna som föredrar traditionell försäkring flyttar 39 procent till en fondförsäkring, medan 3 procent som säger sig föredra fondförsäkring har flyttat till en traditionell försäkring.

– Att spararna flyttar utan att veta om det är ett problem i sig, men det förstärks och blir särskilt allvarligt när så många som fyra av tio hamnar i en annan sparform än den som de säger sig föredra. Det är ett underbetyg för hela pensionsbranschen att det får fortsätta se ut så här år ut och år in, säger Malin Omberg.