Vinstvarningar från Mekonomen och Rejlers

Publicerad 2014-01-30 09:16

Nyheter Bilservicekedjan och teknikkonsulten levererar bistra besked på torsdagsmorgonen.

Teknikkonsulten Rejlers resultat för det fjärde kvartalet har påverkats mer än väntat av åtgärder som vidtagits för avveckling och omställning av olönsamma verksamheter.

Detta innebär en kraftig försämring av resultatet för fjärde kvartalet 2013 jämfört med föregående år. För helåret 2013 bedöms rörelseresultatet uppgå till mellan 65 och 70 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi har genomfört en strategisk översyn av verksamheten under året för att skapa möjligheter för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. Det har lett till omställningar för att anpassa organisationen till det rådande marknadsläget”, skriver bolaget.

Vidare framgår att omsättningen under kvartalet visar på en fortsatt tillväxt.

”Vi ser en god efterfrågan på våra tjänster i Norden inom områdena energi och infrastruktur. Efterfrågan på byggrelaterade tjänster i storstadsområdena är även positiv. Marknaden för industri är mer svårbedömd, framför allt i Finland men förväntas att förbättras i Sverige”, heter det i pressmeddelandet.

Nästan 30 procent sämre för Mekonomen

Baserat på Mekonomens preliminära siffror för helåret 2013 kommer bolaget omsättning för det fjärde kvartalet uppgå till 1.449 miljoner kronor.

Det är 5 procent sämre än analytikernas snittprognos som före torsdagens vinstvarning låg på 1.532 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet ser enligt Mekonomen ut att hamna på 97 miljoner kronor och det är 29 procent under SME-konsensus som låg på 137 miljoner kronor.

Bilservicekedjan kommer i det fjärde kvartalet dessutom att ta en IT systemsrelaterad nedskrivning om 45 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet kommer därmed att uppgå till 52 miljoner kronor.

Mekonomen hänvisar till sämre försäljning och den svaga norska kronan.