REJLERS: STÅR MED STARKT ORDERLÄGE ENL VD

2022-07-15 12:26:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsultföretaget Rejlers orderingång var "stark" under årets andra kvartal och bolaget såg en fortsatt bra marknad inom samtliga verksamhetsområden.

Det skriver Rejlers vd Viktor Svensson i rapporten för det första kvartalet.

"Vi är, naturligtvis, extra uppmärksamma på eventuella förändringar på vår marknad i en tid präglad av osäkerhet i den europeiska och globala ekonomin – men fram till i dag står Rejlers med ett starkt orderläge", skriver han.

Rejlers hänvisar den goda marknaden främst till investeringar i förnyelsebar energi, produktionsautomatisering, energieffektiva fastigheter och ny samhällsinfrastruktur.

Omsättningstillväxten var 18,4 procent under andra kvartalet, varav 7,8 procent var organisk tillväxt. Ebita-marginalen steg till 7,2 procent (7,0) och uppgick till 8,1 procent (6,1) för årets första sex månader.

"Bakom våra förbättrade marginaler ligger framför allt högre debiteringsgrad, högre priser och fortsatt kostnadskontroll", skriver Viktor Svensson.Direkt-SE