Bolagets vd Peter Rejler

Vinsten rusar för Rejlers

Publicerad 2015-02-09 08:06

Rapport Teknikkonsulten Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på 24,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (7,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:01 kronor (0:65).

Nettoomsättningen uppgick till 464 miljoner kronor (415).

Rörelseresultatet blev 32,5 miljoner kronor (10,4) och rörelsemarginalen var 7,0 procent (2,5).

Rejlers resultat i Norge påverkades positivt av en engångspost på 3,7 miljoner kronor i kvartalet från ändrade förutsättningar för beräkning av förmånsbaserade pensioner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie för helåret (2:00).

Ökad beläggning i Sverige

Rejlers visade en tillväxt om 12 procent i fjärde kvartalet, varav 7 procent organisk, och en lönsamhet som var i linje med målet 8 procent över en cykel. Debiteringsgrad ökade till 75,0 procent i kvartalet (73,9).

”Resultatförbättringen beror främst på en ökad beläggning i Sverige och i Finland jämfört med föregående år. Jag tror på en positiv utveckling för Rejlers tjänster under 2015. Infrastruktur- och energimarknaden har en fortsatt hög investeringsnivå och marknadssituationen är god för bygginvesteringar i storstäderna. Vi ser även tecken på att industrimarknaden stabiliseras”, säger vd Peter Rejler.

För att möta efterfrågan är rekrytering nu ett prioriterat område, enligt Rejlers-vd:n.