Rapport Billerud Korsnäs vinst mer än halverades under det första kvartalet vilket dock var väntat. Förpackningstillverkaren spår också att marknaden blir tuffare framöver inom vissa segment. 

Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 280 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 4,4 procent för det första kvartalet 2020 (640).

Det framgår av kvartalsrapporten.

Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 296 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 4,9 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 305 miljoner kronor (653) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent. Här uppgick analytikernas prognoser i snitt till 296 miljoner kronor respektive 4,9 procent.

Resultat före skatt blev 202 miljoner kronor för det första kvartalet (606). Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 263 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 6.364 miljoner kronor för perioden (6.504). Snittestimatet låg på 6.102 miljoner kronor.

Billerud Korsnäs styrelse har tidigare dragit tillbaka sitt förslag om en extra utdelning. Den ordinarie utdelningen om 4:30 kronor per aktie kvarstår dock.

Spår svagare marknad för vissa segment

Billerud Korsnäs bedömer att marknadsvillkoren för segmentet industri kommer att bli svagare under det andra kvartalet.

”Mer utmanande” villkor spås också för segmenten Konsument & Lyxvaror. Utmaningar på logistiksidan väntas också.

Stabila marknadsvillkor väntas dock för produkter avsedda för Mat & Dryck samt Hälsovård & Hygien.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.