Rapport Note redovisar ett rejält vinstlyft. Kontraktstillverkarens omsättning översteg dessutom 1 miljard. 

Note redovisar ett rörelseresultat på 129 miljoner kronor (87) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 12,3 procent (10,6).

Nettoomsättningen uppgick till 1.038 miljoner kronor (814). Försäljningstillväxten var 28 procent och organisk tillväxt låg på 8 procent.

Det underliggande rörelseresultatet ökade 41 procent till 111 (79) miljoner kronor. Resultatet är då justerat för en resultateffekt om +15 miljoner kronor, kopplad till återföring av befarad kundförlust, samt rensat för valutaomvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor samt vidarefakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter väsentligen utan marginal.

Note har tidigare guidat för en omsättning det fjärde kvartalet som skulle nå 1 miljard kronor och ett operativt rörelseresultat, exklusive valutaomräkningseffekter, på minst 100 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var 99 miljoner kronor (68). Resultatet per aktie uppgick till 3:44 kronor (2:39).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Upprepar prognos omsättning 4 miljarder för helåret

Note upprepar sin tidigare prognos om att en omsättning 2023 som uppgår till minst 4 miljarder kronor.

Bolaget ser goda möjligheter att nå en omsättning för det första kvartalet 2023 om 1 miljard kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 25 procent.

Det framgår av bokslutsrapporten.

”Vi har ett starkt orderläge med flera spännande kunder och projekt i uppstartsfas. Vi ser goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling”, skriver vd Johannes Lind-Widestam i rapporten.

Han uppger vidare att Note ligger väl till för att nå sina långsiktiga mål avseende tillväxt, lönsamhet och hållbarhet.

Note-chefen vittnar också om att det har skett en gradvis förbättring avseende tillgängligheten av halvledare under slutet av 2023.

”Vår bedömning är att förbättringen kommer fortsätta även om läget kommer att vara ansträngt under de första kvartalen 2023”, skriver han