Rapport Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio, som bland annat säljer utrustning till försvarsmakter, redovisar ett ebitda-resultat för det första kvartalet 2023 på 96,5 miljoner kronor (7,8). Ebitda-marginalen blev 31,0 procent (5,7).

Nettoomsättningen uppgick till 311 miljoner kronor (137).

Bruttomarginalen landade på 62,5 procent (59,7).

Rörelseresultatet låg på 83,9 miljoner kronor (-3,8), med en rörelsemarginal på 26,9 procent (-2,8).

Efter skatt var resultatet 60,0 miljoner kronor (-4,3). Resultatet per aktie var 1:33 kronor (-0:10).

Orderingången var 315 miljoner kronor (397) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 627 miljoner kronor (482).

”De omfattande framåtriktade satsningarna som genomförts under de senaste åren sammantaget med en betydande orderbok och en överlag stark marknad gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet under 2023”, skriver bolaget i rapporten.

I bokslutsrapporten i februari skrev Invisio att bolaget förutspår en ”fortsatt stark försäljning och orderingång under 2023”.

Produktmix lyfter bruttomarginalen

Produktmixen hade under årets första kvartal en positiv påverkan på bruttomarginalen, skriver Invisios vd Lars Højgård Hansen i bolagets delårsrapport.

Invisio-vd:n skriver vidare att leverantörernas aviserade prishöjningar ännu inte fått full effekt, bland annat på grund av tidigare lageruppbyggnad. Vidare har rörelsemarginalen stärkts genom ökad försäljning.

”Utvecklingen återspeglar en allt aktivare marknad. Den geopolitiska instabiliteten har medfört ett påtagligt ökat fokus på försvar och säkerhet, vilket påverkat prioriteringar och budgetar för ett flertal länder – och kommer sannolikt fortsätta göra det under lång tid framöver”, skriver Lars Højgård Hansen.