Rapport Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 115 miljoner kronor i det första kvartalet (43). Det framgår av delårsrapporten.

Den justerade rörelsemarginalen blev 11,5 procent (4,4).

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 142 miljoner kronor. För motsvarande kvartal i fjol blev rörelseresultatet 30 miljoner kronor.

Engångseffekter på netto +27 miljoner kronor, inklusive ett positivt resultat på 43 miljoner kronor från försäljningen av fastigheten i Kansas City i USA, påverkade resultatet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.080 miljoner kronor (1.180).

Resultatet efter skatt blev 95 miljoner kronor (3).

Halvledarbrist potentiell risk

Den globala bristen på integrerade kretsar har dykt upp som en potentiell risk för Haldex i region Amerika, ”troligen” begränsad till andra kvartalet 2021.

Det skriver Haldex i rapporten beträffande affärsområde Amerika.

”Denna brist har potential att påverka nya lastbilsproduktionsnivåer i upp till flera veckor under kvartalet. Haldex försäljningsmix, som gynnar de lönsamma eftermarknadsprodukterna, bör dock förbli i stort sett opåverkad”, heter det.

Haldex skriver också att marknadsutsikterna för lastbilsproduktionen visar på en ökning med 32 procent i år i jämförelse med 2020 i Amerika. Produktionen uppges dock fortfarande vara ”kraftigt” begränsad på grund av brist på halvledare och andra komponenter.

”De stora amerikanska fordonsflottorna fortsätter att beställa i stora mängder för att säkra lastbilar för framtida behov. Släpvagnsproduktionen beräknas växa med 41 procent under 2021 och vissa släpvagnstillverkare har redan fulla orderböcker för året”, heter det vidare.