Rapport E-handelsbolaget Boozt rapporterar ett rejält vinstlyft samtidigt som omsättningen ökade. Dessutom höjs helårsprognosen för rörelsemarginalen.

Boozt redovisar ett resultat efter skatt på 91,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (33,1).

Nettoomsättningen uppgick till 1.228 miljoner kronor (899).

Bruttoresultatet blev 509 miljoner kronor (366) vilket gav en bruttomarginal på 41,5 procent (40,7).

Rörelseresultatet blev 120 miljoner kronor (48,9). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 141 miljoner kronor (47,1).

Höjer helårsprognosen

Boozt höjer på nytt sin helårsprognos för den justerade rörelsemarginalen och spår nu en marginal på 3,5-4,5 procent. I juni höjdes marginalprognosen till 3-4 procent från tidigare 1-3 procent.

”Vi har justerat upp vår prognos /…/ vilket underbyggs av sommarens starka marginalmomentum såväl som de fortlöpande verksamhetsförbättringarna”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Boozt prognos om en nettoomsättningstillväxt på 20-25 procent 2020, som i juni höjdes från 10-20 procent, upprepas i rapporten.

Boozt nettoomsättningstillväxt i det andra kvartalet blev 36,7 procent och den justerade rörelsemarginalen 11,5 procent. Redan under den andra halvan av juni bedömde Boozt att omsättningstillväxten skulle bli 35-40 procent den justerade rörelsemarginalen över 10 procent.

”Under slutet av kvartalet var försäljningsmixen mer snedfördelad mot kategorier med en högre returandel, såsom klänningar, vilket fick en viss negativ inverkan på nettoomsättningen. Nettoomsättningstillväxten påverkades positivt av lägre returer till följd av en annorlunda försäljningsmix med en mycket stark tillväxt i kategorierna Män, Barn, Sport och Beauty, vilka alla har en lägre returandel än kategorin Kvinnor”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Boozt justerade marginal påverkades positivt av en högre bruttomarginal samt en lägre andel rörelsekostnader, vilket huvudsakligen är hänförligt till den förbättrade andelen hanteringskostnader samt den justerade andelen administrations- och övriga kostnader, uppger bolaget.

Boozt kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 494 miljoner kronor (99,7).