Rapport Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett rörelseresultat på 62,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (21,9).

Resultatet efter skatt kom in på 51,1 miljoner kronor (10,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (0:37).

Nettoomsättningen blev 589 miljoner kronor (466), medan orderingången var 603 miljoner kronor (597).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:50).