Rapport Hjälmbolaget Mips redovisar ett rejält förbättrat resultat samtidigt som omsättningen steg kraftigt.

Mips redovisar ett resultat efter skatt på 9,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (1,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:07).

Rörelseresultatet blev 11,8 miljoner kronor (1,8) och rörelsemarginalen var 26,3 procent (7,6).

”Det är mycket glädjande att det första kvartalet, som historiskt har varit vårt finansiellt svagaste, nu uppvisar god lönsamhet drivet av ökad försäljning. Detta bekräftar åter skalbarheten i vår affärsmodell”, skriver bolagets vd Johan Thiel i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 44,9 miljoner kronor (23,6), motsvarande en valutajusterad ökning om 71 procent.

”Jämförelsetalen hjälptes av att första kvartalet förra året hade en något svagare utveckling än övriga kvartal. Huvuddelen av tillväxten kom från våra befintliga kunder men vi såg även spännande lanseringar från nya kunder under kvartalet”, skriver vd Johan Thiel i rapporten.