Rapport Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på 9 miljoner kronor (-31) för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen ökade 34 procent till 262 miljoner kronor (196) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 19 procent. 

Tobii uppgav i januari att det förväntade sig ett rörelseresultat fjärde kvartalet på 5-10 miljoner kronor och intäkter på 250-265 miljoner kronor, med en organisk tillväxt över 15 procent.

Tobii är tryggt med och fast beslutna att nå sitt finansiella mål om att nå lönsamhet på ebit igen under fjärde kvartalet 2023. Det skriver Tobiis vd Anand Srivatsa i bokslutsrapporten.

”Trots risken för en fortsatt svag makroekonomisk omvärld går vi in i 2023 med optimism baserat på stärkta underliggande affärsfundamenta. Kombinationen av ökade intäkter med stort fokus på kostnadskontroll kommer att göra det möjligt för oss att leverera ytterligare lönsamhetsförbättringar under 2023”, skriver han i rapporten.

Under det fjärde kvartalet 2022 uppnådde Tobii en organisk tillväxt på 19 procent och förbättrade rörelsemarginalen med 19 procentenheter på årsbasis, vilket gjorde att bolaget kunde nå det första ebit-lönsamma kvartalet sedan sin börsnotering 2015.

Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 9 miljoner kronor (-31).

”Totalt sett, för helåret 2022, levererade Tobii 14 procent organisk tillväxt och en förbättring av rörelsemarginalen med 14 procentenheter. Dessa siffror bekräftar att vi är på väg mot en starkare organisk tillväxt och mot lönsamhet”, skriver Anand Srivatsa.

”2023 blir ett transformativt år”

2023 kommer att bli ett transformativt år för Tobii. Under 2023 kommer eyetracking att nå konsumenten i massmarknadsvolymer för första gången, med miljontals användare som får uppleva tekniken genom PSVR2.

Det skriver bolagets vd Anand Srivatsa i bokslutsrapporten.

”Detta är en viktig milstolpe för Tobii och den har potential att stimulera en våg av eyetracking-innovation och användande även utanför VR. Sony PSVR2 sätter en ny baslinje för konsument-VR-headset, och vikten av eyetracking förväntas öka för andra OEM-tillverkare”, skriver han.

Tobii har bra fart i sin XR-affär och förväntar sig att fortsätta utveckla sina engagemang med ledande OEM-tillverkare ytterligare, enligt Anand Srivatsa.

Han ser också betydande momentum inom Automotive och under 2023 är bolagets ambition att erhålla flertalet design wins.

Under fjärde kvartalet hade segmentet Integrations intäkter på 101 miljoner kronor (54), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 59 procent. Intäktsökningen drevs av en blandning av licensintäkter relaterade till PSVR2 och utvecklingsprojekt, uppger bolaget.

Segmentet Products and Solutions intäkter uppgick till 161 miljoner kronor (142) fjärde kvartalet, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 2 procent.

”De främsta drivkrafterna för tillväxt var speltillbehöret Eye Tracker 5 och stark tillväxt i Kina för våra lösningar för beteendestudier och forskning. Den organiska tillväxten hämmades av nedgångar i alla andra regioner och specifikt i Japan”, skriver Tobii.