Rapport Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, redovisar ett rejält omsättningslyft. Men samtidigt syns en inbromsning i tillväxten under slutet av kvartalet och i början av innevarande kvartal. 

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet (okt-dec) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (117).

Det justerade rörelseresultatet, exklusive kostnader för bolagets incitamentsprogram, uppgick till 117 miljoner kronor vilket är oförändrat med för ett år sedan.

Ebit-marginalen var 20,7 procent (29,8).

Bruttomarginalen blev 70,7 procent (71,6).

Nettoomsättningen uppgick till 509 miljoner kronor (392). Försäljningstillväxten i lokala valutor var 24 procent.

”Det makroekonomiska läget har fortsatt att utmana med stigande inflation och ökade levnadskostnader även under det andra kvartalet, men likväl levererar Revolutionrace ett rekordkvartal försäljningsmässigt”, skriver vd Paul Fischbein, i rapportens vd-ord.

Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick till 876 kronor (791).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146 miljoner kronor (34), vilket inkluderar en minskning av varulagret om 79 miljoner kronor samt en skattebetalning om 62 miljoner kronor.

”Under kvartalet har Revolutionrace gått från nettoskuld till en nettokassa om 32 miljoner kronor, trots en lämnad utdelning om 87 miljoner kronor”, heter det.

Omsättningstillväxten dämpas

Revolutionrace noterar en lägre försäljningstillväxt under slutet av det andra kvartalet (oktober-december) samt inledningen av det tredje kvartalet.

Det skriver bolagets vd Paul Fischbein i rapporten för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.