Rapport Spelutvecklaren G5 Entertainment ökade både resultat 0ch omsättning under det fjärde kvartalet. Utdelningen höjs rejält.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 47,6 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Det kan jämföras med en förlust på 4,4 miljoner samma kvartal året innan.

Rörelseresultatet landade på 52,3 miljoner kr (-4,1) och rörelsemarginalen var 15,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 335 miljoner kr mot 328 miljoner samma kvartal året före.

Utdelning på 6,25 kr

En utdelning om 6,25 kr per aktie föreslås för helåret 2020 mot 2,50 kr föregående år.

”Redan under första halvåret uppnådde vi en stabil lönsamhet och under andra halvåret levererade vi de två hittills mest lönsamma kvartalen i bolagets historia, vilket gör 2020 till ett rekordår. Både vårt rörelseresultat såväl som vår rörelsemarginal för helåret satte nya rekord”, skriver G5:s vd Vlad Suglobov i rapporten.

Stark inledning på 2021

Även 2021 har börjat starkt. G5:s omsättning räknat i dollar steg med 24 procent i januari och ebit-marginalen låg på runt 20 procent.

Det framgår av bokslutet där vd Vlad Suglobov konstaterar att ”det mesta av det säsongsmässiga starka första kvartalet ligger fortfarande framför oss”.

”Vi går in i 2021 med ett starkt tillväxtmomentum, parat med en bevisad kostnadskontroll, trender som jag förväntar mig ska hålla i sig under året. Vår spelportfölj är välbalanserad och mer diversifierad än någonsin tidigare. Jag förväntar mig att vi fortsätter att sätta rekord, både vad gäller intäkter och lönsamhet, under 2021”, skriver Vlad Suglobov.

Vad gäller nya egna spel inleddes 2020 med Jewels of Rome och under året lades sedan åtta nya spel till i portföljen. Den nya generationen består nu av 13 spel. Dessa spel omsatte 1 miljon kr under andra kvartalet 2019 och växte organiskt till 133 miljoner under fjärde kvartalet 2020, uppger bolaget.

”Tillväxten i vår nya generation av spel drev upp andelen egna spelintäkter från 40 procent för ett år sedan, till 61 procent under kvartalet”, skriver Vlad Suglobov.

Ökning 27 procent

I det fjärde kvartalet uppgick det genomsnittligt antalet månatliga användare (MAU) till 7,4 miljoner, en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år.

Genomsnittligt antal dagliga användare (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

G5:s bruttointäkt i snitt per betalande månadsanvändare (MAGRPPU) var 60,3 dollar, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Sex nya spel i år

G5 kommer att släppa minst sex nya spel i befintliga och nya genrer under 2021, varav ett redan är lanserat.

”Samtidigt som vi visar stor organisk tillväxt när vi går in i det nya året söker vi också aktivt efter förvärvsmöjligheter som kan främja vår strategi, eller öka vår räckvidd inom nya genrer”, skriver vd:n.