Rapport Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev 182 miljoner kronor i det andra kvartalet (306). Minskningen var primärt hänförlig till ett lägre resultat från konsumenter i Sverige och Nordic. Det framgår av delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 2.758 miljoner kronor (2.773).

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 869 bostadsenheter, mot 875 stycken under det andra kvartalet 2018.

Resultatet från markförsäljningar uppgick till 62 miljoner kronor (93).