Rapport Bussoperatören Nobina, som under fredagsmorgonen öppnade sina redovisningsböcker, överträffade analytikernas förväntningar i både nettoomsättning och justerat resultat före skatt (ebt) för det första kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Den organiska tillväxten i nettoomsättning var 29,1 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, och en stor del av tillväxtökningen förklaras främst av alternativa inkomstkällor under rådande pandemiläge. Framförallt är det Nobina-ägda Samtrans teststationer för covid-19 som ligger bakom.

Angående Samtrans starka utveckling under kvartalet kommenterar vd Magnus Rosén att den finansiella effekten av minskade covid-tester förväntas bli begränsade då dotterbolaget får betalt per station samt att samhället önskar bibehålla en hög testkapacitet under den närmast framtiden. Vidare förväntar han sig även ett starkt nästkommande kvartal, men att utvecklingen på lång sikt blir svår att förutse.

Utöver en ökad efterfrågan på omsorgsresor och teststationer har omförhandlade kontrakt inom kollektivtrafiken, generella effektiviseringar i affären samt svaga jämförelsetal legat bakom den starka utvecklingen.

På grund av covid-anpassningar har samtliga avtal i Sverige dessutom omförhandlats vilket lett till att 35 miljoner av omsättningen, cirka 1,07 procent, för kvartalet är retroaktiva förhandlingsintäkter.

Bolaget ser vidare att det aktiva ledar- och affärsmannaskapet lyckats upprätthålla en lönsamhet på en bra nivå trots rådande omständigheter, även då bolaget har en lägre lönsamhet inom kollektivtrafik i förhållande till 2019. Detta gav enligt Nobina uttryck i att bolaget under kvartalet vann knappt hälften av de kontrakt om totalt 719 bussar som upphandlades.