Rapport Embracer redovisar en rejäl vinstökning för det gångna kvartalet. 

Embracer redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 969 miljoner kronor för det andra kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2020/2020.

Enligt S&P Global Market Intelligences sammanställning av fyra estimat väntades ett ebitda-resultat på 830 miljoner.

Ebitda-resultatet på 969 miljoner kronor innebär en ökning från 418 miljoner motsvarande kvartal i fjol, och operativt rörelseresultat ökade från 241 till 653 miljoner kronor. Ökningarna förklaras främst av ökad nettoomsättning och förbättrad bruttomarginal jämfört med samma period föregående år, skriver Embracer.

Nettoomsättningen uppgick till 2.383 miljoner kronor, mot väntade 2.074 miljoner.

Samtliga affärsområden bidrog till tillväxten, varav de nyligen förvärvade Saber Interactive och Deca Games bidrog med 259 miljoner kronor respektive 32,7 miljoner kronor. Affärsområdena Games – THQ Nordic, Coffee Stain och Deep Silver visade tillväxt jämfört med samma period föregående år, främst drivet av nya lanseringar och en solid katalogförsäljning, skriver bolaget.

Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade till 135 (86).

Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 61 procent under kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 805 miljoner kronor (285). Investeringar i immateriella tillgångar var 484 miljoner kronor (392) och fritt kassaflöde uppgick till 312 miljoner kronor (–116).