Rapport Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021 (18). Nettoomsättningen uppgick till 798 miljoner kr (568).

Rörelseresultatet blev 78 miljoner kr (18) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (3,2).

En utdelning om 7,00 kr per aktie föreslås för helåret 2021. För 2020 lämnades en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie, samt en extrautdelning om 4,50 kr per aktie.

Stigande material- och fraktpriser har lett till att Kabes tillverkningskostnader har ökat. Som en följd har försäljningspriserna justerats och om utvecklingen fortsätter kommer priserna att behöva anpassas ytterligare. Det skriver Kabe i bokslutskommunikén.

”Omsättningen ökade 29 procent”

Omsättningen för jämförbara enheter ökade med 29 procent under fjolåret. Kabe påpekar dock att 2020 var ett särskilt utmanande år och jämfört med 2019 var tillväxten 17 procent.

Vidare har smittskyddsåtgärder inneburit ”stora” utmaningar relaterat till bemanning i produktionsanläggningarna.

”Positiva trender fortsätter”

”Detta har påverkat produktiviteten negativt. Störningar kring att få tillgång till råmaterial och komponenter består och det är svårt att bedöma när situationen stabiliseras. Vår verksamhet i Polen har särskilt drabbats av förseningar gällande leveranser av chassin till vans. Detta har lett till att den planerade ökningen av Affinitys produktionsvolymer i Polen förskjutits något”, skriver Kabe.

”Vi förväntar oss att de positiva trenderna för hållbara semesterformer fortsätter och vi bedömer att framtidsutsikterna är ljusa”, heter det vidare.