Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en krympande vinst samtidigt som omsättningen föll rejält.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 16,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (45). Resultatet per aktie uppgick till 1:88 kronor (5:07).

Rörelseresultatet blev 18,5 miljoner kronor (50,1) och rörelsemarginalen var 6,2 procent (12,7).

Nettoomsättningen uppgick till 297 miljoner kronor (395).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 36,3 miljoner kronor (81,3).

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 125 miljoner kronor (108).

Försiktigt optimistiska om Jewels of Rome

G5 Entertainments vd Vlad Suglobov beskriver att bolaget är försiktigt optimistiska vad gäller den framtida potentialen för spelet Jewels of Rome.

Det skriver G5 Entertainments vd Vlad Suglobov i vd-ordet för delårsrapporten för det andra kvartalet 2019.

Spelet intog bara ett par veckor efter det släpptes på alla större plattformar en fjärdeplats sett till daglig intäkt för spelen i bolagets portfölj.

”Med tanke på den initialt snabba intäktsutvecklingen och den flacka utvecklingen för den övriga spelportföljen, kan Jewels of Rome komma att bidra till dynamiken i bolagets intäkter redan under det tredje kvartalet”, säger Vlad Suglobov.

G5 Entertainments vd nämner två spel som ligger i utvecklingsfasen och som bolaget avser att lansera innan årsskiftet. Dessutom planerar bolaget för en relansering av ett tidigare spel.

”Om något av de internt utvecklade spelen blir en succé kommer det att ha en signifikant påverkan på bolagets omsättning och lönsamhet”, säger Vlad Suglobov i vd-ordet.