Rapport Batteriladdleverantören CTEK redovisar ett resultat efter skatt på -31,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med en vinst på 12,6 miljoner samma kvartal i fjol.

Resultatet tyngs av jämförelsestörande poster om 21 miljoner kronor samt kostnader i samband med omfinansiering om 24 miljoner.

Resultatet per aktie uppgick till -0:74 kronor (0:29).

Rörelseresultatet på ebit-nivå blev -2,5 miljoner kronor (39,5) och justerat ebita-resultat var 25,0 miljoner kronor (46,8).

Nettoomsättningen uppgick till 209 miljoner kronor (193). Organisk tillväxt var 9,3 procent (25,9).

CTEK gjorde debut på Stockholmsbörsen i september i år.

Leveransstörningar fortsätter att påverka

CTEK hade en fortsatt stark efterfrågan inom samtliga divisioner under det tredje kvartalet, framgår av delårsrapporten. EVSE-försäljningen (Electric Vehicle Supply Equipment) fördubblades jämfört med föregående år och svarade för 20 procent av koncernens omsättning.

Bolaget har tidigare under året inte nämnvärt påverkats av den komponent- och materialbrist som följt av pandemin även om det successivt inneburit högre kostnader under året, men under senare delen av september drabbades CTEK av störningar i försörjningskedjan, framförallt inom division Aftermarket. Det medförde att beställda och planerade leveranser inte kunde avräknas under det tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten stannade därmed vid 9 procent, med en justerad ebita-marginal om 12,0 procent, konstaterar vd Jon Lind i delårsrapporten.

”Vi ser fortsatta utmaningar och att ovan nämnda störningar kommer att påverka vår verksamhet även de kommande kvartalen”, skriver vd.