Rapport Hjälmbolaget Mips förbättrade resultatet rejält samtidigt som omsättningen nästan fördubblades.  

Mips redovisar ett resultat efter skatt på 15,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-0,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:61 kronor (-0:01).

Rörelseresultatet blev 20,8 miljoner kronor (0,1) och rörelsemarginalen var 40,7 procent (0,3).

Kvartalet belastades med legala kostnader om 0,6 miljoner kronor (9,5).

Nettoomsättningen uppgick till 51 miljoner kronor (27). Försäljningstillväxten var 88 procent. Justerat för valutaeffekter var tillväxten 77 procent.

”Volymtillväxten, våra goda bruttomarginaler, skalbarheten i vår affärsmodell och högre legala kostnader under föregående år var alla drivande faktorer bakom den väsentliga förbättringen av rörelseresultatet i kvartalet”, uppger vd Johan Thiel.

Inga handelstullar på hjälmar

Mips räknar inte med att det kommer att införas amerikanska handelstullar för hjälmar. Det framgår av vd-ordet från Johan Thiel i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

I mitten av september valde amerikanska myndigheter att inte belägga hjälmar med strafftariffer i denna implementationsvåg, uppger han.

”Under de senaste månaderna har det funnits en viss generell oro för införandet av tariffer på varor importerade från Kina till den amerikanska marknaden. Tarifferna skulle troligen medföra ökade konsumentpriser på hjälmar. De ledande hjälmtillverkarna uttryckte sin oro till myndigheterna över potentiella allvarliga påföljder om amerikanska konsumenter skulle minska sitt användande av en sådan viktig skyddsutrustning som hjälmar, på grund av ökade priser”, skriver Mips-chefen som noterar att amerikanska myndigheter valde att inte införa handelstullar på hjälmar i denna implementationsvåg.