Rapport Det digitala magasinbolaget Readly ökade förlusten under det tredje kvartalet. Men samtidigt ökade intäkterna nästan 35 procent. 

Readly redovisar ett resultat efter skatt på -47,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-34). Resultatet per aktie uppgick till -1:60 kronor (-1:30).

Rörelseresultatet blev -51,2 miljoner kronor (-33,4) och rörelsemarginalen var -54,8 procent (-48,8).

Totala intäkter uppgick till 93,4 miljoner kronor (69,3), motsvarande en ökning på 34,8 procent.

Fullt betalande användare ökade med 29,7 procent till 339.557 (261.828), och den genomsnittliga intäkten per användare uppgick till 94 kronor (90).

Readlys ökade omsättningsökning kommer främst från tillväxten av antal användare. Även momssänkningar som genomförts under slutet av 2019 påverkade.

Det framgår av det digitala magasinbolagets rapport för det tredje kvartalet.

Antalet prenumeranter ökade med 29,7 procent jämfört med föregående år.

”Samtliga marknader bidrar positivt till kvartalets tillväxt, där Storbritannien utmärker sig särskilt”, skriver bolagets vd Maria Hedengren.

Kvartalsrapporten är den första sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 17 september.