Regeringen har fattat ett beslut om en tillfällig pandemilag som nu går på lagrådsremiss. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari och gälla till och med september 2021. Det meddelade socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan vid en pressträff på måndagen.

Hon sade att denna lag, ”covid-19-lagen”, är en ramlag där riksdagen tillfälligt ger regeringen möjlighet till fler smittskyddbegränsande åtgärder.

Konstruktionen liknar restauranglagen med generella regler i lag och mer detaljerade föreskrifter utfärdade av till exempel Folkhälsomyndigheten.

Den nya lagen gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som nu gått under ordningslagen. Det kan gälla sådant som mässor och idrottsarrangemang.

Men lagen kommer också att gälla platser för fritids- och kulturverksamhet, som gym, badhus och campingplatser. Den gäller även handelsplatser som butiker och köpcentrum, och resor med buss, tåg och inrikesflyg.

Det kan även beröra gemensamhetslokaler och föreningslokaler.

Regeringen eller tillförordnad myndighet får meddela föreskrifter som begränsar smittspridningen. Vid mycket allvarliga lägen kan det bli nedstängning av butiker eller kollektivtrafik.

Regeringen får långtgående befogenheter, och beslut om nedstängning ska underställas riksdagen för godkännande inom två veckor. Regeringen kan även införa förbud att vistas på allmän plats, men det får bara ske om det finns påtaglig risk för trängsel, och inte begränsa rörelsefriheten.