Premiepension Regeringen föreslår flera reformer inom premiepensionssystemet som ska säkerställa hög kvalitet på sparandet och bättre pensioner för alla.

– Nu återtar vi den demokratiska kontrollen över pensionerna och den svenska välfärden. Med ett upphandlat fondtorg säkerställer vi ett pensionssparande av hög kvalitet som ger tryggare pensioner, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget innebär bland annat att en särskild myndighet – Fondtorgsnämnden – inrättas som ska ha i uppgift att förvalta fondtorget. I uppdraget ingår att upphandla fonder och löpande granska de fonder och fondförvaltare som agerar på fondtorget.

I praktiken innebär det att mellan 150 och 200 fonder kommer att upphandlas och vara valbara på fondtorget. Exakt hur många det blir är dock upp till myndigheten.

Utgångspunkten ska enligt regeringen vara att spararnas medel förvaltas i förvalet AP7 Såfa. Men den som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman säger i en kommentar efter regeringens besked att det är bra att systemet reformeras och gör det tryggare och enklare för spararna att göra bra val utifrån risk, pris, kvalitet och hållbarhet.

Hon anser dock att det också borde ha införts en automatiserad och digital rådgivning för att hjälpa spararna.

– Det finns många som inte gör ett aktivt val av fonder och hamnar i icke-valsfonden, AP7 Såfa. För dem och alla andra pensionssparare borde det finnas en automatiserad digital rådgivningstjänst på Pensionsmyndighetens sida. En sådan tjänst kan hjälpa spararna att göra aktiva val av fonder. Det räcker inte med att säga att det ska finnas ett bra stöd i valarkitekturen. Här hade det varit bra om regeringen givit ett tydligare uppdrag i till den nya myndigheten att ta fram en sådan, säger Shoka Åhrman och fortsätter:

– Så fort individen utsetts för risk finns en risk för att inte objektiva beslut tas. Så då återkommer vi igen till riskaversionen och därmed att smärtan av en förlust är dubbel så smärtsam som en vinst. Vilket i sin tur leder till att ta det säkra före det osäkra och med andra ord gå på ickevalsalternativet och det som upplevs som rekommendation.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse fråndecember 2017 samt den preciserade överenskommelsen från februari 2021. Förslagen bygger även på utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” även om vissa justeringar gjorts.

Regeringen kommer att besluta om lagrådsremissen den 22 december. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.