Budgeten Regeringen vill redan i höst skjuta till ytterligare 1,9 miljarder till klimatbonussystemet för bilar där årets pengar tog slut redan i augusti. Samtidigt vill man höja fordonsskatten för nya bensin- och dieselbilar. Det sade miljö- och klimatminister Per Bolund vid en pressträff på måndagen.

Bolund sade att de satsningar som regeringen presenterar är ”satsningar som löser klimatkrisen och som gör Sverige till ett bättre och starkare land”.

Han betonade att utsläppen måste minska snabbare och eftersom regeringen vill att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland måste utsläppen minska.

Miljöministern konstaterade att omställningen av bilparken i Sverige går snabbare än de vågat hoppas på, vilket beror på stöden från staten. Potten för stödet för elbilsköp, klimatbonusen, är redan slut, men regeringen kommer att fylla på den i höständringsbudgeten, med 1,9 miljarder kronor.

”Den oro som vissa bilköpare känner finns inget fog för”, framhöll Per Bolund.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att bonusanslaget tillförs 550 miljoner.

”Prognoserna för bonusen är dock mycket osäkra. Regeringen följer utvecklingen noga och kommer att tillskjuta mer medel för bonusen om det krävs”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

För att göra finansieringen långsiktig sänks klimatbonusen för laddhybrider 2022 och för samtliga klimatbonusbilar 2023, i takt med att marknaden utvecklas.

Samtidigt höjs malus-delen för att öka finansieringen och styra bort från bilar med höga utsläpp. Det handlar om höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselbilar med stora utsläpp. Den delen skickar regeringen ut på remiss och kan införas den 1 juni nästa år. 

Bilförmånsreglerna ska vidare förenklas, bli mer förutsägbara och föreslås få bättre miljöstyrning, enligt miljöministern.

Regeringen ska också tillföra ytterligare 200 miljoner kronor i en cykelsatsning 2022, totalt 450 miljoner kronor, och en förändrad förmånsbeskattning ska få fler arbetsgivare att erbjuda cykelförmån.