Regeringen ska utreda kontanthanteringen

Publicerad 2013-01-15 13:46

Efter påtryckningar från Riksbanken och riksdagen lovar nu regeringen att utreda hantering av kontanter i samhället.

Det rapporterar TT efter att ha talat med finansmarknadsminister Peter Norman.

Enligt honom avser regeringen att låta utreda kontanthanteringen ”efter en bred kartläggning som gjorts”.

Riksbanken har enligt TT begärt att riksdagen ska kräva en utredning av regeringen i kölvattnet av Panaxias konkurs. Enligt Riksbanken finns stora brister i och oklart ansvar för kontanthanteringen idag.

Peter Norman kan inte ge något datum för när utredningen ska starta eller vara klar, skriver TT. Utredningen ska dock, enligt honom, ha som huvuduppgift att se över vilka krav som bör ställas på företag i branschen för kontanthantering, krav på verksamheten i stort samt vem som ska ansvara för övervakningen.

”Vi kommer att kalla intressenter till samtal i den frågan, om hur pensionärer upplever problemen till exempel”, säger Peter Norman till TT.