Ekonomi Tillväxten i Sverige saktar in och det är tydligt att den internationella avmattningen påverkar den svenska ekonomin. Det beskedet gav finansminister Magdalena Andersson (S) i samband med att regeringen presenterat nya finansiella prognoser där bland annat tillväxten skrivs ned. 

Regeringen räknar med att Sveriges BNP ökar 1,1 procent 2020 och 1,6 procent 2021.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på torsdagen, då hon presenterade nya ekonomiska prognoser.

I höstbudgeten, den 18 september, räknade regeringen med att BNP skulle öka 1,4 procent i år och 1,8 procent 2021.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +0,1 procent i år och +0,1 procent nästa år (+0,3 respektive +0,4 procent i höstbudgeten). Under 2022 väntas ett överskott på 0,8 procent.

Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 7,0 procent i år och 7,0 procent nästa år (6,4 respektive 6,4 procent).

Magdalena Andersson konstaterar att efter ett par år av hög tillväxt började den svenska konjunkturen under förra året mattas av. Handelskonflikter har dämpat världshandeln vilket påverkar svensk varuexport och osäkerheten i världsekonomin minskar investeringsviljan, både i Sverige och i andra länder.

Inbromsningen i ekonomin syns även på arbetsmarknaden. Både sysselsättningen och arbetskraften ökar fortsatt under de kommande åren, men en svagare efterfrågan håller tillbaka sysselsättningsgraden samtidigt som fler söker sig ut på arbetsmarknaden vilket leder till ett högre arbetskraftsdeltagande.

Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20-64 år i Sverige är fortsatt högst i EU och på nivåer vi inte sett i Sverige sedan innan 1990-talskrisen.

Sverige har sedan 2014 en minskande skuldkvot och har därigenom byggt upp en välfärdsreserv. I år förväntas det strukturella sparandet uppgå till 0,3 procent av potentiell BNP.

Magdalena Andersson behoven i kommunsektorn ökar de kommande mandatperioderna, inte minst på grund av att vi blir fler barn och fler äldre vilket driver en högre offentlig konsumtion.

”Kommunernas och regionernas ekonomi och förstärkning av välfärden blir allt viktigare. Den stora 40-talistkullen blir nu allt äldre och 90-talisterna är i barnafödande ålder. Det innebär att alla kommande utgifter kommer behöva prövas mot ökade resurser till välfärden”, säger finansministern i en kommentar.

Svagare global tillväxt påverkar Sverige

Tillväxten i Sverige saktar in och det är tydligt att den internationella avmattningen påverkar den svenska ekonomin.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på torsdagen där hon berättade hur regeringen ser på det ekonomiska läget.

Hon sade att Sverige kan möta avmattningen eftersom vi har överskott i finanserna, ”vi har muskler”, eftersom vi betalat av på statsskulden.

Svagare indikatorer och dämpad orderingång ligger bakom nedrevideringar av BNP-tillväxt, export och investeringar.

Beträffande arbetsmarknaden sade finansministern att regeringen återigen reviderar upp arbetskraftsdeltagandet, vilket hon sade var ”oerhört glädjande”, samtidigt som sysselsättningsgraden inte ökar vilket ger en ökad arbetslöshet.

Hon noterade att AKU-siffrorna är lite skakigare än vanligt, men att annan arbetsmarknadsstatistik tyder på ett svagare läge på arbetsmarknaden.

Statliga finanserna har reviderats ned ”av konjunkturella faktorer”, det vill säga lägre skatteintäkter och högre utgifter.

Finanspolitiken är neutral, enligt finansministern.

Andersson noterade att den globala tillväxten och världshandeln har utvecklats svagt sedan 2018, och att detta beror på handelskonflikter.

”Det är tydligt att handelskonflikterna leder till minskad handel”, sade hon och tillade att gårdagens undertecknande av ”fas ett” av handelsavtalet mellan Kina och USA är välkommet.

Hon konstaterade att Tysklands ekonomi utvecklas svagare än väntat, främst på grund av problem i bilindustrin, och förtroendeindikatorer pekar heller inte mot någon snar förbättring.

Riskerna mot prognoserna pekar tydligt nedåt och osäkerheten är fortsatt hög. Samtidigt som handelskonflikten dämpats något mellan USA och Kina har tonläget från den amerikanske presidenten höjts gentemot EU, vilket oroar.

Även den förhöjda spänningen mellan USA och Iran är en förhöjd risk, medan en hårdlandning i Kina bedöms ha minskat något.

Risken för en hård brexit har dock dämpats.

Finansministern påpekade även att det faktum att centralbankernas räntor är mycket låga samtidigt som många länder har höga skulder utgör en risk.

Klimatrisken har ökat, medan de stabiliserade bostadspriserna i Sverige gör att risker förknippade med höga hushållsskulder har dämpats.

Aktiechatt
Hernhag: Fyra stabila aktier för sommarportföljen
Gästkrönika
Börspsykologen: Låt känslorna ta semester när du ser över portföljenEn portfölj har inte några känslor - varför ska du ha det för den?
Pamndemin
Trump: Det här är mycket bättre än ett "V"Kallar covid-pandemin för "Kinapesten"
Krisen
Amerikansk sysselsättning steg oväntat i majGlädjeskutt på börserna
Börsen
Jobbsiffror fick börsen att lyfta
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Val 2020
ING: Fortsatt oförutsägbart inför höstens presidentval
5/6
Trading Direkt: Detta driver börsen just nu
Placera
Flera CFD-bolag med svenska kunder stoppasAllvarliga brister i verksamheten
Foto: istockphoto
Brexit
Omvärldsstrategen: Brexit styr marknaderna i höst
Analys
Di: Dags att ta hem vinsten i SCA
Analys
Danske köpstämplar Ascelia Pharma
Analys
Danske slopar köprek för NobinaSer ökad konkurrens
Sektor
Obefintligt flygresande ger svaga trafiktalMen maj ändå bättre än april
Analys
Nordea: Zyn och återköp väntas lyfta Swedish Match vinst
Aktie
Boliden: Gruvbrand kostar 200 miljoner
Aktie
Clas Ohlsons vd lämnar bolagetLotta Lyrå har fått nytt jobb
Rapport
Slacks rapport en besvikelseFörväntningar på coronalyft
Spara
Regeringen vill förbjuda inlåningsföretag utan garanti
Placera
Ålandsbanken ökar exponeringen mot europeiska aktier
Pandemin
Reserestriktionerna inom Sverige hävs
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
Sparebank 1: Sälj SAS innan det är för sentVarnar för utspädning vid emission
Börsen
IG: Historiens starkaste 50-dagarsrally
SBAB: Bopriserna står pallKan rentav stiga något i år
Bolån
FI: Bolåntagare har bra marginaler