Energistöd Regeringen presenterade under tisdagen ett nytt gasprisstöd till hushåll anslutna till det Västsvenska gasnätet. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Gasprisstödet ska motsvara högkostnadsskyddet för el och uppgå till 79 öre per kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022.

Cirka 27 000 hushåll är anslutna till det Västsvenska gasnätet och kommer att omfattas av stödet. Drygt 12 500 av dessa hushåll använder gas för uppvärmning. Det blir möjligt att få del av både högkostnadsskyddet för el och gasprisstödet om man är både el- och gaskund.

Regeringen analyserar alternativ för hur och när utbetalningarna ska ske och kommer att återkomma i frågan.