Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Ekonomi Regeringen kommer på torsdagen att lägga fram en extra ändringsbudget, som riksdagen väntas fatta beslut om "i närtid". Det handlar om ett nytt vapenpaket till Ukraina, värt upp till 4,3 miljarder kronor, ett gasprisstöd till hushåll i södra Sverige samt utökade möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade innehållet vid en pressträff på onsdagen tillsammans med Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Förslagen, som alla är kända sedan tidigare, innebär bland annat utökad möjlighet till skatteanstånd för företag. Cirka 12 000 företag bedöms komma att nyttja möjligheten, vilket skulle innebära att cirka 16 miljarder kronor i skatteinbetalningar skjuts framåt i tiden.

När det gäller gasprisstödet till hushåll i södra delen av landet bedömer regeringen att en villa som värms upp med gas kan få upp till 12 000 kronor i stöd, vilket ska delas ut via gasleverantörerna. Stödet beräknas kosta staten 150 miljoner kronor och omkring 27 000 hushåll omfattas.

Finansministern upprepade att det ekonomiska läget är tufft, och att vi befinner oss i en ekonomisk vinter som kan bli både längre och kallare än regeringen trodde så sent som för några månader sedan.

Hon tillade att osäkerheten är stor och att det också kommit en del ljusglimtar från andra länder om att en vändning kan vara på väg.

Utgångspunkten för regeringen har varit och är fortsatt att man inte ska driva på inflationen och att överskottsmålet ska nås.

”Vi sade tidigare att vi har ett handlingsutrymme om mer skulle behöva göras”, sade Elisabeth Svantesson.