Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Politik Regeringen lämnar på torsdagen ett förslag till remiss om utökat skatteanstånd till företag.

Det sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) vid en pressträff på torsdagen tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) där de två redogjorde för åtgärder för att stötta företag med anledning av den höga inflationen och situationen på elmarknaden.

Finansministern sade att förslaget innebär att antalet anståndsmånader utökas från nio till tolv månader, företagen kan även ansöka om anstånd för perioden april-juni och den bortre tidsgränsen flyttas till den 12 september nästa år.

Enligt regeringen beräknas cirka 12 000 företag använda sig av det utökade anståndet och cirka 16 miljarder kronor i skatteinbetalningar skulle därmed skjutas framåt i tiden.

”Vi tror att detta kommer att kunna rädda ett antal företag som är på vippen” att inte klara sig, enligt finansministern, som tillade att förslaget inte väntas påverka inflationen.

En proposition ska läggas fram i slutet av januari i en extra ändringsbudget.

Elisabeth Svantesson sade vidare att inflationen kommer att vara hög även nästa år, vilket drabbar både hushåll och företag.

”Den ekonomiska vintern väntas bli längre än vi tidigare trodde”, upprepade finansministern, som tillade att mycket pekar på att vi kommer att få se ökade varsel framöver.

Energi- och näringsminister Ebba Busch sade att regeringen fortsätter att arbeta hårt med tre delar – kraftsamla för att få loss elproduktion, uppmuntra alla som kan att spara el, och därutöver göra det de kan för att stötta både hushåll och företag.

Hon noterade att spotpriserna var relativt låga förra veckan, främst ett resultat av milt väder, och Sverige har kunnat öka sin export till utlandet.

Det är viktigt att Europa sparar på sin gasanvändning så mycket som möjligt, inte minst för att kunna ta höjd för nästa vinter.

Kommande vecka visar prognoserna på förväntan på låga priser, men det är stora osäkerhetsfaktorer på grund av att vädret är så avgörande.

”Därför är det otroligt viktigt att vi fortsätter med åtgärder både på kort och lång sikt för att kunna navigera”, framhöll Ebba Busch, som noterade att Sveriges har stora problem med höga priser och stora fluktuationer på elmarknaden.

Ebba Busch uteslöt inte att regeringen kommer att komma med ytterligare åtgärder längre fram om det skulle behövas.