Regeringen föreslår sänkt bolagsskatt

Publicerad 2012-09-13 10:43

Höstbudget 2012 Regeringen kommer att sänka bolagsskatten till 22 procent, från dagens 26,3 procent. Sänkningen gäller från den 1 januari 2013.

Det uppger regeringen på torsdagen.

Reformen beräknas kosta 16 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder finansieras av de skärpta avdragsreglerna för interna räntor, så kallade räntesnurror.

Därutöver satsas 7,6 miljarder kronor för att ytterligare stärka drivkrafterna att investera.

Eftersom bolagsskattesänkningen kommer alla företag tillgodo – inte bara de som använder sig av upplägg med interna ränteavdrag – blir den positiva effekten störst för företag som inte använder så kallade räntesnurror, enligt regeringen, som skriver att enskilda näringsidkare och handelsbolag också får ta del av sänkningen genom att expansionsfondsskatten sänks samtidigt.

”Den betydande sänkningen av bolagsskatten förväntas stärka investeringsklimatet och tillväxten i Sverige”, skriver regeringen.

För att ytterligare förstärka förutsättningarna för entreprenörer aviserar regeringen också att det ska införas ett investeraravdrag. Med investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration.

Investeraravdraget beräknas uppgå till 800 miljoner kronor, men kan tidigast införas den 1 september 2013 på grund av att förslaget måste godkännas av Europeiska kommissionen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sade vid en pressträff att hela årets budgetarbete har skett i en miljö där Sverige skiljer sig från övriga Europa. Vi är i ett läge där vi kan diskutera hur vi kan bygga Sverige långsiktigt, vad som förstärker Sveriges konkurrenskraft.

En viktig del av detta är bolagsskatten, som nu sänks. Den är ”förmodligen den skadligaste skatten av alla”, sade han. Bolagsskatten är tydligt i fokus även för regeringar som kanske inte har utrymme att sänka den, men de väljer att sänka den ändå för att stärka konkurrenskraften, för det är ”oerhört viktigt för investeringarna”, sade han.

Näringsminister Annie Lööf konstaterade att i en globaliserad värld med rörligt kapital så har vi fått en mycket påtaglig skattekonkurrens, och ingen annanstans än inom bolagsskatten är den trenden mer tydlig.

Hon konstaterade att detta är det andra steget som alliansen sänker bolagsskatten.

”Sänkningarna är avgörande för var man lägger investeringar, och fabriker för multinationella företag, där är skattekonkurrensen a och o,”, sade hon.

Annie Lööf konstaterade att bolagsskatten efter sänkningen ligger under snittet för såväl OECD som EU, och det stärker därmed förutsättningarna för högre sysselsättning och högre tillväxt.

Socialminister Göran Hägglund sade att det är svårt att säga exakt hur många nya jobb som kan skapas med skattesänkningarna, även om det är ”väl belagt” i forskning att denna typ av skatter spelar roll för näringslivsklimatet. Regeringen vill lägga en grund för ökat företagande och ett bra företagsklima