Pension Regeringen föreslår en utökad flytträtt för pensionsförsäkringar där även äldre försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 ska gå att flytta.

– Detta är en i raden av förändringar som gjorts de senaste åren för att förbättra konsumenters möjligheter att bestämma mer över sitt sparande. Jag hoppas det också kan bli en påminnelse till fler konsumenter att se över sitt sparande, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, MP.

Enligt nuvarande regler krävs att försäkringstagare och försäkringsföretag har ingått avtal för att det ska vara möjligt att återköpa en individuell fond- eller depåförsäkring som tecknats före 2006. Utan överenskommelse med försäkringsföretaget har en försäkringstagare inte heller rätt att flytta värdet av en sådan försäkring om den har tecknats före den 1 juli 2007, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I dag är cirka 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 och cirka 500.000 av dessa försäkringar saknar fortfarande återköps- eller flytträtt. Det är i stort sett uteslutande fråga om privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar, enligt regeringen.

Förslaget skickas nu ut på remiss och de nya reglerna väntas börja gälla den 1 juli nästa år. Det lär heller inte bli några problem att få igenom förslaget i riksdagen, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

– Starka krafter med intressen av att fortsätta kunna låsa in spararna till ibland mycket höga avgifter kommer göra vad de kan för att slå ned på förslaget i remissrundan. Regeringen har dock Finansinspektionens utredning av frågan att luta sig mot. Där konstaterade man att en utökad flytträtt visserligen skulle få negativa konsekvenser, men då för några få pensionsjättars intäkter. Förslaget kommer att gå igenom i riksdagen eftersom det var oppositionspartierna som initierade en utökad flytträtt i debatten om avgiftstaket hösten 2019, säger Bratt.

Att flytträtten nu utökas till att gälla även äldre försäkringar är ett i raden av förbättringar på området. Så sent som i april infördes ett maxtak för den avgift som pensionsbolaget får ta ut vid en flytt. I år ligger den gränsen på cirka 600 kr.

–  Den nu föreslagna utökade flytträtten är både viktigt och ytterligare en seger för spararna. Många sitter kvar i gamla dåliga villkor utan möjlighet att flytta till exempelvis lägre avgifter, trots att vi vet att avgiftsuttaget spelar stor roll för det slutliga pensionsutfallet, säger Frida Bratt.