Aktie En generell oro för en svagare fibermarknad har bidragit till att tynga Hexatronic de senaste handelsdagarna. Det säger Redeyes analytiker Fredrik Nilsson, som bevakar Hexatronic, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han hänvisar bland annat till artiklar i brittisk media om att en del fiberbyggare i Storbritannien har fått problem med finansieringen.

”Det finns en generell oro för att fibermarknaden, framförallt i UK, har blivit svagare. Bland annat ska ökade räntekostnader ha lett till finansieringsproblem, men det har också funnits uppgifter om att de har svårt att övertyga kunder att koppla upp sig på fibernätet”, säger Fredrik Nilsson.

Han påminner om att Hexatronic självt nämnde vissa finansieringsproblem i fibermarknaden i sin bokslutsrapport, som publicerades den 9 februari. Enligt vd Henrik Larsson Lyon hade bolaget då inte sett några tecken på avmattning i orderingången, men uppgav att bolaget den senaste månaden hade noterat att ett ”fåtal” mindre och relativt nystartade aktörer har haft svårigheter att finansiera planerade FTTH-projekt (fiber-to-the-home).

”Vi bedömer att det inte kommer påverka utrullningstakten på marknaden negativt då den begränsade faktorn fortsatt förväntas vara utbildade installatörer”, skrev Henrik Larsson Lyon i bokslutsrapporten, där han dock konstaterade att bolaget kan komma att påverkas något negativt utifall att ekonomin går in i en recession.

Hexatronic är med i Redeyes ”Top Picks”-portfölj och analyshuset har ett rimligt värde för Hexatronic på 126 kronor i ett basscenario, men tror att aktien kan komma att handlas kring analyshusets så kallade ”bull”-scenario på 180 kronor.

”Min bedömning är att utsikterna för Hexatronic är fortsatt goda”, säger Fredrik Nilsson.

Vid 11-tiden på tisdagen hade Hexatronic gått ned drygt 4 procent till 107:50 kronor, vilket summerar nedgången hittills i veckan till 9,4 procent. De senaste tolv månaderna är aktien däremot upp drygt 60 procent.