Rederiaktien rusar efter stark rapport

Publicerad 2015-11-11 15:49

Rapport Rederiet Concordia levererade en rejäl resultatförbättring i det tredje kvartalet där vinsten före skatt blev 52 miljoner kronor, jämfört med -23 miljoner motsvarande period i fjol. På börsen reagerade aktien med en uppgång på drygt 17 procent.

”Bra positioner på en marknad som överträffade förväntningarna bidrog till ett för säsongen mycket starkt kvartal för Concordia Maritime”, skriver vd Kim Ullman i delårsrapporten.

Enligt Concordia höll den starka tankmarknaden i sig även under början av det tredje kvartalet, men föll sedan tillbaka något under augusti och september.

”Efter flera starka kvartal märker vi nu av, precis som tidigare förutspåtts, en viss säsongsmässig avmattning. Nedgången sker dock från höga nivåer och vi tror inte att den blir vare sig lika djup eller lika långvarig som under de senaste åren”, skriver Kim Ullman.

Concordia noterar att marknaden inom råoljesegmentet redan har återhämtat sig och bolaget förväntar sig en liknande utveckling inom produkttanksegmentet under innevarande kvartal. Att marknaden har varit såpass stark under tredje kvartalet är ovanligt – och måste ses som ett tecken på god balans mellan utbud och efterfrågan, resonerar vd:n.

Concordia förväntar sig en stark avslutning på 2015 och en stark början på 2016 där bolaget, utifrån ”en väl fungerande operation och en balanserad kontraktsportfölj” anser sig vara väl positionerade att dra nytta av marknadsläget.

Under det tredje kvartalet var den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, 20.600 dollar per dag (13.300). För fartygen sysselsatta på spotmarknaden uppgick den genomsnittliga intjäningen till 22.200 dollar (12.600) för lätta produkter respektive 19.500 dollar (13.900) för tunga produkter.

Den genomsnittliga intjäningen för Stena Supreme låg under kvartalet på 40.000 dollar (24.400) per dag.