REAL HEART: NETTORESULTATET BLEV -2,5 MLN KR 3 KV

2020-11-19 09:09:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Real Heart, som utvecklar en typ av hjärtpump, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -2,5 miljoner kronor (-1,3).

Bolaget saknade nettoomsättning under kvartalet. Posten övriga rörelseintäkter uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet sjönk till -2,5 miljoner kronor (-1,3).

"Tredje kvartalet 2020 har varit en mellanperiod präglad av coronapandemin där företaget använt tiden till att konsolidera alla viktiga framsteg som uppnåtts i utvecklingsarbetet och bolagsbygget. I många stycken har bolaget varit avskurna från viktiga möten och framförallt tvingats skjuta upp mycket av utvecklingen kring kirurgin", skriver vd Azad Najar i delårsrapporten.

Däremot har väsentliga samarbeten kring produktutvecklingen säkrats, skriver Real Heart-chefen.

I oktober uppgav Real Heart att bolaget före årsskiftet avser återuppta sina djurstudier efter en period av reserestriktioner i samband med coronapandemin som gjorde att bolaget behövde avblåsa djurstudierna.

"Vi hoppas att situationen kommer förbättras och att reserestriktionerna lättas så vi kan återuppta det viktiga arbetet runt årsskiftet", skriver Azad Najar i delårsrapporten.Direkt-SE