REAL HEART: GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION OM 67,7 MLN KR

2021-06-08 19:43:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Real Heart, som utvecklar en typ av hjärtpump, har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 67,7 miljoner kronor, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 5 augusti 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Två befintliga aktier berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie 2021/2023:1, där det krävs fyra teckningsoptioner för en ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 6:00 SEK per unit

Real Hearts stängningskurs på tisdagen var 13:25 kronor.

Bolaget har hittills hållit fastställd utvecklingsplan, skriver det.

"Baserat på generella framsteg i projektet, men med ett särskilt fokus på påbörjade långtidsförsök i får samt de anatomiska anpassningsstudierna i människa, genomför Real Heart företrädesemissionen i syfte att vidare finansiera projektutveckling för att uppnå framgångsrika prekliniska resultat och därefter påbörja tester på människor, vilka bolaget bedömer kommer att påbörjas under 2023", heter det.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 91 procent genom en teckningsförbindelse från näst största ägaren Eskilstunahem samt via emissionsgarantier.

Företrädesemissionen innebär en total utspädningseffekt om cirka 33 procent för de aktieägare som inte väljer att delta, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.Direkt-SE