Rapport Det digitala magasinbolaget Readlys rörelseresultat uppgick till -28,2 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (-54,3).

Rörelsemarginalen var -19,6 procent (-49,0). Bruttomarginalen landade på 33,8 procent jämfört med 33,7 procent för motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (111). Försäljningstillväxten var 30 procent.

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 6,4 procent till 447.196 (420.135) och den genomsnittliga intäkten per prenumerant var 97 kronor mot 91 kronor för motsvarande kvartal föregående år.

God acceptans på de prishöjningar som införts

Det digitala magasinbolaget Readly har fått god acceptans på de prishöjningar som införts under året för nya prenumeranter i bland annat Storbritannien, enligt bolagets rapport för det andra kvartalet 2022.

”Efter kvartalets utgång har vi börjat justera priserna på samtliga marknader”, skriver vd Mats Brandt.

Antalet fullt betalande prenumeranter samt den genomsnittliga intäkten per användare ökade under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt förbättrade Readly nettoresultatet som kom in på -26,8 miljoner kronor (-58,2).

”Omställningen till att bli ett lönsamt bolag går enligt plan och vi har konsekvent förbättrat resultatet under de senaste fem kvartalen. Dessutom har vi levererat på det åtgärdsprogram som tidigare i år presenterades och som förväntas ge effekt under andra halvåret 2022”, skriver vd i rapporten.